top of page

 

 

אשטרום גאה לתת לך את ההזדמנות לבנות על קרקע משלך (בנה על קרקע משלך/BOL) לאחר שציינת את העניין שלך בבעלות על אחת מהיחידות שלנו, הצוות שלנו יבקר במיקומך כדי לדון בתנאים הדרושים כדי להכיל את היחידה .  לאחר שעמדו בכל הדרישות, הקוביות מורמות באמצעות מנוף על נגררים של lowboy ומועברות בקפידה לאתר בו הוכנה התשתית לקליטת הבית על בטון בעל רצף ומפולס.

מסירה

bottom of page