top of page

התקנה

פעם אחת הקוביות  להגיע  באתר שהוכן בעבר, הם מורכבים ומרותכים למקומם. חיזוקים מחוברים ומחוברים למבנה מוצק כמבנה אחד. חיבורים לקיים  כלי עזר (NWC ו-JPS) נעשים גם באתר. תהליך זה מסתיים תוך 2 שעות בלבד מרגע שהיחידה מגיעה לאתר! אין צורך להתעכב, אתה יכול 'להיכנס' מיד! יפה, מוצק, עמיד, אמין, ללא טרחה, במחיר סביר. אשטרום נותן לך תמורה בפחות!   
 

 

bottom of page